De Wetterwille – Drachten

De Wetterwille - Drachten

Aantal woningen: 55

Start bouw: 4e kwartaal 2024

Oplevering: 1e kwartaal 2026

55 woningen

Op de oude locatie van ROC Friese Poort en de naastgelegen school De Skelp aan de Wetterwille in Drachten komen circa 55 nieuwbouwwoningen. 

Wij hebben samen met de gemeente Smallingerland hierover een voorlopige overeenkomst gesloten. 

Op de vestiging van Friese Poort volgde zo’n 600 studenten de opleiding Zorg en Welzijn (volwassenenonderwijs). Zij zijn in de zomer van 2022 verhuist naar een nieuwe mbo-locatie bij ziekenhuis Nij Smellinghe. Voor andere opleidingen op de Wetterwille heeft het schoolbestuur ruimte gezocht bij andere vestigingen in Drachten.

Voortgang

De procedure voor wijziging bestemmingsplan is door de gemeente opgestart. De randvoorwaarden zijn vastgesteld en de inspraakprocedure loopt tot januari 2023. De verwachting is dat in april 2023 het bestemmingsplan is vastgesteld. Ondertussen is de architect bezig geweest om de plannen verder uit te werken. De uitwerking van de plannen is in overleg gegaan met een landschapsarchitect.

Inhoud nieuwbouwplan

Het gaat om een ontwikkeling van 12 parkwoningen, 33 verandawoningen en 10 appartementen. Hieronder ziet u een situatieschets van het gebied en de eerste schetsontwerpen van de woningen.

Presentatie Informatiebijeenkomst project Wetterwille

Bekijk hier de online bijeenkomst van project Wetterwille

Vragen en antwoorden van de online bijeenkomst project Wetterwille

Presentatie 2e informatiebijeenkomst project Wetterwille

Bekijk hier de 2e online bijeenkomst van project Wetterwille

Lees hier de nieuwsbrief mbt project Wetterwille. Sept 2022

Lees hier de nieuwsbrief mbt project Wetterwille. Feb 2023

Disclaimer: De impressies geven een indruk van hoe het kan worden. Daarom kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Meer weten over dit project?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

De Wetterwille – Drachten