De Wetterwille – Drachten

De Wetterwille - Drachten

Aantal woningen: 60

60 Grondgebonden woningen

Op de locatie van ROC Friese Poort en de naastgelegen school De Skelp aan de Wetterwille in Drachten komen circa 60 nieuwbouwwoningen. 

Wij hebben samen met de gemeente Smallingerland hierover een voorlopige overeenkomst gesloten. 

Op de vestiging van Friese Poort volgen nu nog zo’n 600 studenten de opleiding Zorg en Welzijn (volwassenenonderwijs). Zij verhuizen in de zomer van 2022 naar een nieuwe mbo-locatie bij ziekenhuis Nij Smellinghe. Voor andere opleidingen op de Wetterwille heeft het schoolbestuur ruimte gezocht bij andere vestigingen in Drachten.

Presentatie Informatiebijeenkomst project Wetterwille

Bekijk hier de online bijeenkomst van project Wetterwille

Vragen en antwoorden van de online bijeenkomst project Wetterwille

Presentatie 2e informatiebijeenkomst project Wetterwille

Bekijk hier de 2e online bijeenkomst van project Wetterwille

Meer weten over dit project?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

De Wetterwille – Drachten