Eigendom overdracht commerciële plint 3 van Sminia

Vandaag, 10 mei 2022, is de eigendom van de commerciële plint van de Werkman en de Koopman van de in aanbouw zijnde 3 van Sminia overgedragen. Door deze overdracht krijgen ook de plinten van deze gebouwen een passende invulling.

‘Blue Banner één van de pioniers bij de transformatie van Zaandam’

Voorheen waren hier twee koplopers van de Zaanse industrie gevestigd: machinefabriek Holleman en poedercoater Schoen. Straks maakt innovatieve bedrijvigheid aan de Paltrokstraat in Zaandam plaats voor een vernieuwend woningbouwconcept. ‘Het betekent de transformatie van een bedrijfslocatie tot een kwalitatieve omgeving waar straks vooral prettig gewoond kan worden,’ vertelt Roger Jakobs, procesmanager namens de gemeente Zaanstad.

‘Blue Banner denkt overal in mee’

De nieuwe woonbuurt Swingma Parc in de Leeuwarder wijk Camminghaburen is bedoeld voor oud én jong. Daarbij hoort een kinderdagverblijf, dachten moeder en dochter Ida Weima en Lisette de Vries. ‘We wonen zelf met veel plezier hier in de wijk en vonden dat er ruimte was voor een kleinschalige kinderopvang.’

‘Je bent zo goed als je laatste project’

Snelle jongens; het is nog altijd het imago dat kleeft aan het beroep van vastgoedontwikkelaars. Erik Schot en Joost van Kimmenaede van Blue Banner Real Estate Development weten beter. “Vastgoedontwikkeling is juist een proces van lange adem, waarbij tijd een ongrijpbare factor is. In plaats van snelle jongens zijn wij meesters in het bewaren van ons geduld. Op die manier tillen we uiteindelijk met ieder project de kwaliteit van de totale omgeving naar een hoger plan.”

De koop van de oude remise in Stiens

Wij hebben aan het einde van vorig jaar de oude remise in Stiens gekocht. Wij zijn voornemens dit bijzondere monumentale gebouw te gaan transformeren naar woningbouw. Naar verwachting kunnen hier 25-30 karakteristieke woningen in worden gecreeerd. Eigentijdse woningen in een monumentale schil. Met waardering voor het oude industriële verleden van deze spoorremise gaan wij via transformatie het gebouw met daarin woningen weer een nieuwe bestendige toekomst geven.

‘Open en eerlijke communicatie belangrijke succesfactor’

Schoonste oppervlaktewater van Nederland. Dat is Meerstad. Logisch dat de lat hoog ligt om op zo’n plek woningen te mogen ontwikkelen en bouwen. ‘We sturen op kwaliteit met stevige beeldkwaliteitsplannen,’ vertelt Henk Slagter, senior vastgoedontwikkelaar bij Bureau Meerstad. ‘Vanzelfsprekend zijn op een locatie als deze ook de principes van duurzaam en natuurinclusief bouwen belangrijk. Ook daar selecteren we op.’

Voormalige bibliotheek krijgt woonfunctie

bibliotheek

De voormalige bibliotheek in Zeewolde in het Ravelijn is voor velen een doorn in het oog, maar daar komt nu een einde aan. Een mooi artikel hierover is verschenen in de Zeewolde-actueel over wat de gedachte achter de plannen zijn voor de oude bibliotheek in het Ravelijn.

Bomenverplantdag op de Swingmastate

Swingma Parc wordt een vriendelijke woonbuurt met groenstroken, bermen, plantsoenen en bomen. Het plan voorziet daarom in de aanleg van nieuw groen. Verder is zoveel mogelijk rekening gehouden met behoud van bestaand groen. Denk daarbij aan de vele bomen die op de bouwlocatie staan.

De sloop van Swingmastate is in volle gang

Sinds 1 september is de sloop van de voormalige GGZ-locatie Swingmastate in volle gang. De voormalige GGZ-locatie Swingmastate wordt omgetoverd tot een duurzaam en gevarieerd woongebied, onder de projectnaam Swingma Parc.