Bomenverplantdag op de Swingmastate

Bomenverplantdag op de Swingmastate

9 november 2021

Ons project Swingma Parc wordt een vriendelijke woonbuurt met groenstroken, bermen, plantsoenen en bomen. Het plan voorziet daarom in de aanleg van nieuw groen. Maar er moet nu eerst ruimte worden gemaakt op de bouwlocatie om te kunnen bouwen voordat het groen kan worden aangelegd.

De bomen die noodgedwongen voor de woningbouw moeten wijken, krijgen een nieuw plekje! Afgelopen dinsdag haalde het gespecialiseerde bedrijf van Douwe Dokter een aantal bomen uit de grond om ze met ingepakte wortels op een vrachtwagen te laden en te herplanten op een andere locatie. Een zorgvuldig werkje, waar veel vakmanschap bij komt kijken.

Andere berichten: