‘Je bent zo goed als je laatste project’

Snelle jongens; het is nog altijd het imago dat kleeft aan het beroep van vastgoedontwikkelaars.

20 januari 2022

Erik Schot en Joost van Kimmenaede van Blue Banner Real Estate Development weten beter. “Vastgoedontwikkeling is juist een proces van lange adem, waarbij tijd een ongrijpbare factor is. In plaats van snelle jongens zijn wij meesters in het bewaren van ons geduld. Op die manier tillen we uiteindelijk met ieder project de kwaliteit van de totale omgeving naar een hoger plan.”

Achter de monumentale gevel aan de Turfmarkt 14 in Leeuwarden gaat het kantoor van Blue Banner schuil. Wie voor het eerst op bezoek komt, moet even zoeken. De heren hebben er namelijk bewust voor gekozen om geen groot logo op de ramen te plakken. Als Erik Schot de deur opent, lijkt hij zowaar in een woning te staan. “Dat is het ook”, verklapt hij. “Samen met Bouwbedrijf De Vries ontwikkelden we op deze unieke plek in het hart van onze Friese hoofdstad 24 moderne appartementen. In een ommezien waren ze verkocht. Enkele appartementen hebben we nog in eigen beheer, zodat we hier op deze prachtplek kantoor kunnen houden.”

 

‘Wij zetten onze tanden graag in complexe opdrachten’

 

Een plus voor het gebied

Jarenlang deden de vijf monumentale panden aan de Turfmarkt dienst als museumgebouwen van het Fries Museum. Met de verhuizing van het museum in 2013 kwamen de toonzalen, ontvangstruimtes en kunstopslag leeg te staan. De transformatie van museumzaal naar modern appartement bleek een kolfje naar de hand van Schot en Van Kimmenaede. “Wij zetten onze tanden met liefde in dit soort complexe opdrachten”, beaamt Van Kimmenaede. “Hoe tover je een vervallen gebouw om tot hedendaags appartementencomplex, zonder afbreuk te doen aan het monumentale karakter en de originele details? Hoe kun je met de doelgroepen, de sfeer en de openbare ruimte spelen om er uiteindelijk één grote plus voor de stad van te maken? Dat vinden we interessante opgaves.”

Binnenstedelijke ontwikkeling is, niet geheel verwonderlijk, een van de specialismen van Blue Banner. Zo buigen Van Kimmenaede en Schot zich over diverse projecten in de kernen van dorpen en steden. Van drie grachtenpanden aan het Naauw in Leeuwarden en de oude GGZ-kliniek in de Friese hoofdstad tot het voormalige politiebureau in Grou en het leegstaande schoolgebouw van het Bogerman College in Wommels. “In Wommels ontwikkelen we tien huur- en tien koopappartementen voor starters”, vertelt Schot. “We merken dat er in de dorpen ontzettend veel vraag is naar betaalbare woningen in zowel huur als koop. De uitdaging is om daarvoor een passende locatie te vinden, waar we duurzame en kwalitatieve woningen kunnen ontwikkelen, die desondanks betaalbaar zijn. In Wommels komt dat prachtig samen in de voormalige school. Met deze appartementen dragen we ons steentje bij aan de openbare ruimte, maar ook aan de toekomst en vitaliteit van Wommels.”

 

Teamwork pur sang

Naast renovatie- en herbestemmings- plannen zet Blue Banner jaarlijks haar handtekening onder tal van spraak- makende nieuwbouwprojecten. Een opvallend project is ‘De 3 van Sminia’ in Burgum, waar drie eigentijdse appartementengebouwen verrijzen aan het pas opgeleverde Van Sminiaplein. “In onze optiek is de kern van projectontwikkeling om waarde toe te voegen aan een plek”, vindt Schot. “Ieder project begint daarom met een bezoek aan de locatie om te zien wat er is, maar vooral wat er nog ontbreekt. In Burgum zagen we dat de winkelstraat in verval raakte en dat er een flessen- hals ontstond op deze plek. Met beide aandachtspunten zijn we aan de slag gegaan. Daarbij hebben we heel sterk gestuurd op de uitstraling van de drie panden, die past bij de historie van Burgum. Met de uitgesproken archi- tectuur geven we het centrum haar allure terug.”

“We richten ons in Burgum op een zeer gevarieerde doelgroep”, vult Van Kimmenaede aan. “Van starters tot senioren, en van huur tot koop. De kunst is dat je aan de buitenkant niet kunt zien voor welke doelgroep je ontwikkelt. Ieder ontwerp moet de tand des tijds en de toets der kritiek kunnen doorstaan.”

Jaarlijks ontwikkelt Blue Banner zo’n honderd tot honderdvijftig woningen per jaar, met een projectomvang tussen de twintig en tachtig woningen.

Van Kimmenaede: “Dat is onze ‘sweet spot’. We hebben liever wat meer kleine opgaves dan één heel groot project. Deze keuze voor kleinere, individuele projecten betekent alleen wel dat we veel projecten tegelijkertijd hebben lopen. Omdat we maar met z’n tweeën zijn, moeten we taken delegeren en uitbesteden onder onze regie en aansturing. In de loop der jaren hebben we een uitstekend team van architecten, aannemers en adviseurs om ons heen verzameld. Geen project is gelijk, waardoor je voor iedere opgave een passend team moet samenstellen. Projectontwikkeling is namelijk teamwork pur sang. Erik en ik zijn
als het ware de bondscoaches die voor de beste opstelling zorgen en tegelijkertijd zelf in de spits spelen.”

 

‘Wij zijn de bondscoaches die zelf in de spits spelen’

Fikse inhaalslag

Het twee spitsen-systeem met Van Kimmenaede en Schot in de voorhoede, zorgt ervoor dat veel opdrachtgevers Blue Banner inmiddels van gezicht kennen. Schot: “Onze naam, ons netwerk en onze reputatie zijn goud waard. Daar zijn we ontzettend zuinig op. Je bent net zo goed als je laatste project. Tegelijkertijd merken we dat er in het publieke domein nog wantrouwen bestaat als het over projectontwikkeling gaat. Het beeld van speculanten die op zoek zijn naar snel geld zit bij veel mensen nog altijd tussen de oren. Om dit wantrouwen te tackelen laten Joost en ik zien dat we ons langdurig verbinden aan een project. In sommige gevallen houden we zelf vastgoed aan om objecten in eigen beheer te verhuren, zodat we betrokken blijven bij een project en de kwaliteit kunnen waarborgen. Daarmee investeren we in een lange termijn relatie met een gemeente of opdrachtgever. Het grootste compliment dat we kunnen krijgen, is dat we na onze eerste klus in een gemeente ook voor een tweede, derde of zelfs vierde project worden gevraagd.”

Een situatie die steeds vaker voorkomt, want Van Kimmenaede en Schot merken dat meer en meer gemeenten zich bewust zijn van de fikse inhaalslag die ze moeten maken als het gaat om woningbouw. Van Kimmenaede “Lange tijd werd hier in Friesland gekoerst op krimpprognoses, waardoor er weinig werd gebouwd. Met het stijgende aantal kleine huishoudens en jongeren die in de eigen regio willen blijven wonen, kijken we daardoor in onze provincie nu tegen een dubbele achterstand aan. Een achterstand die alleen maar groter wordt nu meer mensen uit de Randstad Friesland weten te vinden. De coronacrisis heeft ons laten inzien dat fijn wonen een elementaire behoefte is. Zeker wanneer je hybride thuis en op kantoor werkt, is een prettige leef- en werkomgeving van levensbelang. Steeds meer mensen uit het westen vinden die ruimte hier bij ons in Friesland en nemen de reistijd voor lief. De krimpvoorspellingen, de lage rente, de overspanning woningmarkt; het komt nu allemaal bij elkaar.”

 

Een woonvisie met lef

De vraag naar kwalitatief goede woningen stijgt de komende jaren alleen maar verder, verwachten de heren. Van Kimmenaede: “Hoog tijd dat gemeenten tot actie overgaan en de stroperige procedures achterwege laten. Overheden laten te veel tijd, energie en geld weglekken in allerlei aanbestedingen en selectieprocessen. Geld dat uiteindelijk niet in het project terechtkomt. Ze zijn alleen processen aan het optuigen om hun vingers niet te branden. Dat is een terugkerend probleem. Aan ons allen de taak om met elkaar een ambitie en woonvisie te formuleren en het lef te hebben om daarin te investeren. En belangrijker nog: om elkaar daarin als partners volledig te vertrouwen. Dat kun je het beste bereiken door concreet te laten zien dat dit werkt en mooie gedeelde ontwikkelingen oplevert.”

Andere berichten: