Communicatie ondertekening anterieure overeenkomst Paltrok

Er worden grote stappen gemaakt in project Paltrok

8 september 2021

Met het tekenen van de anterieure overeenkomst voor het project Paltrok is de bouw van 236 woningen in de Boerejonkerbuurt weer een stap dichterbij gekomen. Het gaat om het terrein op de hoek van de Scholtenstraat-Paltrokstraat ter plaatse van de bedrijven Holleman en Schoen. Ontwikkelaar Blue Banner heeft beide percelen aangekocht voor de ontwikkeling van appartementen. Het project bestaat uit circa 73 sociale huurwoningen, 25 woningen voor Betaalbare Koop Zaanstad en 73 vrije sector huurwoningen. De resterende woningen worden als koop en/of huur aangeboden.

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Wessel Breunesse: ‘De woningen op deze zichtlocatie vanaf het station zijn de entree naar de transformatie van de Boerejonkerbuurt. We zijn blij met deze waardevolle toevoeging aan de Boerejonkerbuurt. Hiermee leveren we een bijdrage aan het terugdringen van het woningtekort in onze stad. De toren op de hoek van de Scholtenstraat-Paltrokstraat wordt een gezichtsbepalend punt in de buurt. Doordat parkeren grotendeels binnen de gebouwen gebeurt, ontstaat er ruimte voor een mooie gemeenschappelijke daktuin, waar de bewoners van de zon en natuur kunnen genieten en elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast brengen we om rondom de gebouwen groen aan. Dit groen zorgt ervoor dat de bewoners meer privacy krijgen, de buurt een groene uitstraling krijgt en regenwater kan worden opgevangen. Dat sluit goed aan bij onze uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.’

Erik Schot en Joost van Kimmenaede, eigenaren van Blue Banner, zijn trots op het ontwerp voor deze plek: ‘Met het ondertekenen van de anterieure overeenkomst zetten we een belangrijke stap in de richting van de bouw van 236 woningen voor verschillende doelgroepen. Door het gevarieerde woningaanbod voorzien we in een aanbod dat goed aansluit bij de vraag. Tegelijkertijd is dit een van de eerste projecten die de transformatie in gang zet van de Boerejonkerbuurt als onderdeel van de Kogerveldwijk. Het voormalige bedrijvengebied wordt een aangename wijk waarin zowel gewoond als gewerkt wordt.’
Met het tekenen van een anterieure overeenkomst worden afspraken gemaakt tussen een gemeente en een particuliere partij over het ontwikkelen (bebouwen) van een bepaald perceel.

Opgave
Op de locatie staan nu nog twee verouderde bedrijfspanden. Het pand van Holleman wordt momenteel tijdelijk verhuurd. Het bedrijf Schoen is nog actief en hard bezig om op een nieuwe locatie haar bedrijf voort te zetten. De nieuwbouw bestaat uit twee complexen. De gebouwen krijgen verschillenden hoogten variërend van drie verdiepingen in het binnenstraatje tot de toren op de hoek van de Scholtenstraat-Paltrokstraat van 11 verdiepingen.

Planning/uitvoering
Om de realisatie van het bouwplan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het nieuwe bestemmingsplan wordt eind oktober/begin november gepubliceerd. De start van de nieuwbouw staat gepland voor de eind 2022/begin 2023, de oplevering van de woningen verwachten we begin 2024.

Andere berichten: