De Creek – Heerenveen

De Creek - Heerenveen

Aantal woningen: 52

52 Grondgebonden woningen

het project is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Blue Banner RED en Rizoem. De gemeente wenste een andere vorm van wonen en een grotere participatie tussen koper en ontwikkelaar. Er is in dit ontwerp voor gekozen om het water een belangrijk onderdeel te laten zijn van het stedenbouwkundig plan, net zoals de bijzondere kapvormen en kleurstelling van de woningen.

De Creek – Heerenveen